Hoe zit het met de wegcode?

Voor Benoit Godart, woordvoerder van het Belgisch instituut voor verkeersveiligheid (VIAS), moeten deze nieuwe manieren van verplaatsing worden aangemoedigd en tegelijkertijd moet er een juridisch kader worden gewaarborgd dat alle gebruikers beschermt. “Deze verschillende vervoersmiddelen vormen een ideale aanvulling op auto’s en openbaar vervoer, dus moeten ze worden gepromoot.

De wegcode heeft hier al rekening mee gehouden, vooral via de tekst met betrekking tot “voortbewegingstoestellen” (zie hieronder). Maar hier is de technologie weer sneller dat de wet en moeten we deze voortdurend aanpassen, vooral voor de ludieke mono wielen die over enkele jaren nog niet bestond.”

2.15.2. Een “voortbewegingstoestel” is:

 ofwel een “niet-gemotoriseerd voortbewegingstoestel”, dit wil zeggen elk voertuig dat niet beantwoordt aan de definitie van rijwiel, dat door de gebruiker of de gebruikers door middel van spierkracht wordt voortbewogen en niet met een motor is uitgerust.

 ofwel een “gemotoriseerd voortbewegingstoestel”, dit wil zeggen elk motorvoertuig met één of meer wielen met een door de constructie bepaalde maximumsnelheid van 18 km per uur.

Voor de toepassing van dit besluit worden de gemotoriseerde voortbewegingstoestellen niet gelijkgesteld met motorvoertuigen.

Het niet bereden voortbewegingstoestel wordt niet als voertuig beschouwd.

De gebruiker van een voortbewegingstoestel, die niet sneller dan stapvoets rijdt, wordt niet gelijkgesteld met een bestuurder.

Het is een kwestie van snelheid.
Het is belangrijk om de snelheid van voortbeweging te kennen om te weten waar ze zich mogen verplaatsen: als je niet sneller rijdt dan de voetgangerspas (6 km/u), dan word je aanzien als een voetganger en moet je de wegcode van de voetganger volgen. Daarentegen, indien je sneller rijdt moet je de regels van de fietsers volgen en daarom het fietspad gebruiken (bij een maximumsnelheid van 18 km/u). Indien er geen fietspad is, mag de gebruiker op de zijkant, parkeerplaatsen of zelfs op de rijweg rijden, natuurlijk aan de rechter kan van de weg.

Waar mag ik rijden?
Rijden op het voetpad is alleen toegestaan als er geen fietspad is en alleen buiten de bebouwde kom. Bovendien moet u rechts rijden in relatie tot de rijrichting (dus niet op de stoep aan de linkerkant) en voorrang geven aan de voetgangers.
De moeilijkheid is dat sommige van deze toestellen sneller rijden dan 18 km/u en dat ze binnen de categorie van de bromfietsen vallen waar de voorschriften duidelijk meer bindend zijn.

De Europese Unie is hierover verdeeld.
In haar regulering van voertuigen spreekt de Europese Unie niet van voertuigen die sneller rijden dan 6 Km/u – Dit wil zeggen dat het uitgesloten is dat machines van het type Segway of aanverwante voor hen niet op de openbare weg mogen rijden. Als gevolg hiervan verbieden veel lidstaten het gebruik ervan.

België is toleranter.
Het is door deze juridische vaagheid van de Europese Unie dat sommige landen dit type van voertuig enkel op trottoirs en in voetgangerszones toelaten, op voorwaarde dat ze het tempo van de pas niet overschrijden.
Dit is het geval in Frankrijk, Hongarije, de Tsjechische Republiek en Spanje, terwijl andere landen, zoals Nederland, het gebruik van deze toestellen alleen op fietspaden toestaan met een snelheid dat de fietsers niet gestoord worden.

België staat het gebruik toe van dit type vervoermiddelen op voetpaden, fietspaden en bij gebrek hieraan, op de rijbaan of op de zijweg.

Verzekering BA auto? Verplicht in de meeste gevallen.
Deze nieuwe mobiele uitrustingen waar we het hierover hebben, worden steeds meer in trek. Toch waarschuwen maar weinig bedrijven voor de gevaren tijdens het gebruik van deze toestellen en in het bijzonder van de verplichtingen in termen van het wegverkeer, of de wegcode die hier van toepassing is (zie hierboven) zoals de verzekering. Voor dit laatste punt moet er geweten zijn dat voor het merendeels van deze toestellen…. verzekerd moeten worden zoals een auto!

monoroue électrique, monocycle électrique, gyroroue, gyroroue électrique, e-roue, roue motorisée, roue propulsée, bi-roue, wheel, e-wheel, gyrowheel, self-balancing electric unicycle, EUC, self-balancing wheel, balanced wheel, balancing scooter, solo wheel, airwheel, mono wheel, segway à une roue, self-balancing skateboard, belgique, segway, I-walk, gotway, inmotion, f-wheel, ninebot, location, cours, initiation, hoverboard, Trotinette, scooter électrique, elektrische scooter, elektrisch mono wiel, mono wiel, événement, event, workshop, initiation, écolage, scholing, wheelsangels, onewheel, mono wiel, brussel, bruxelles, micro mobilité, mobilité douce, urban mobility